Home ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

ИНФОРМАЦИИ ОД ЈАВЕН КАРАКТЕР

Барањето може да се достават до службеното лице за посредување при остварување на правото до информациите од јавен карактер: во канцеларија, е-маил, телефон, електронска адреса на Агенцијата за иселеништво

Упатство за заштитено внатрешно пријавување

Овластено лице за заштитено внатрешно пријавување:
Искра Тројачанец Најденовска
cлужбен е-маил: iskra@minisel.gov.mk

Во Агенцијата за иселеништво се именувани овие административни службеници за да дадат информации со јавен карактер:

Дора Ангелова dora@minisel.gov.mk 3118 633
Мирвете Лимани  mirvete@minisel.gov.mk  02 3 188 633

Податоци за органот:
Агенција за иселеништво

Ул. Македонија бр. 19, 1000 Скопје
Tel: 389 2 3118 633
e-mail: info@minisel.gov.mk
web: www.minisel.gov.mk

 

Податоци за функционерот:
Директор Слободан Близнаковски,

Службен е-маил: slobodan.bliznakovski@minisel.gov.mk

БУЏЕТ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2023 ГОДИНА (415 страни)

 

БУЏЕТ НА АГЕНЦИЈАТА ЗА ИСЕЛЕНИШТВО НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА ЗА 2024

Годишниот план за јавни набавки

 

Агенцијата за иселеништво ги врши работите што се однесуваат на положбата и правата на иселениците од Македонија

Последни вести

© 2024 – Сите права се задржани | Агенција за иселеништво